A díj

Jerger Krisztina-díj

A Jászi Galéria 2021-ben alapította a Jerger Krisztina-díjat a kiállításrendezői munka elismerésére. A díj Jerger Krisztina szakmai tevékenységének és kreatív világának állít emléket, ezzel összefüggésben olyan kiállításrendezői munkákat díjaz és ajánl a szakma és a közönség figyelmébe, amelyekben meghatározó az expresszivitás, a gondolkodásra, az érzelmekre és a látványra egyaránt ható megközelítés. A kiállításrendezés kísérletező, egyben szerzői tevékenység, amely egyfelől nyelvteremtő vállalkozás, másfelől akkor éri el a célját, ha a teljes művészettörténeti diskurzus ismerete nélkül is érthető és élvezhető.
Jerger Krisztina kiállításrendezői munkája során olyan formákat és vizuális keretet hozott létre, amely a nézőket terébe invitálta, gondolkodásra, átélésre és véleményformálásra ösztönözte. Nyitott, újító, formakereső és formateremtő megoldásai azonban nem pusztán a térszervezésről és a dekorációról szóltak, hanem a kapcsolatteremtésről is: a művek, a hely, az alkotók és a nézők között. A díj célja, hogy ezt az alkotói és befoglalói munkát elismerje

 

A díj alapítása és célja

A díj alapításának éve 2021, első átadása 2022. Az első alkalommal – a járvány, a bezárkózás és a részleges láthatóság miatt – a kuratórium a 2020-ban és a 2021-ben készült kurátori munkákat is figyelembe vette. A díjazás elsődleges terepe a kortárs képzőművészet, de nem kizárólagosan: olyan rendezői és interpretációs tevékenységet vizsgál, amely ettől akár el is mozdulhat. Ebben a megközelítésben nemcsak, vagy nem elsősorban az egyedi műalkotások kapnak kiemelt figyelmet, hanem a kiállítás mint komplex mű. A kiállítás az egyes műveknek és alkotóknak is más minőséget és összefüggést teremt, még ha egyetlen alkotó tevékenysége áll is a középpontban, melyet a kiállítás mint befoglaló forma izgalmasan alakít. A kiállítás mint befoglaló forma ugyanis az egyes művek és alkotók számára is más minőséget és összefüggést teremt, de akár egyetlen, a középpontba állított alkotó tevékenységét is izgalmasan alakíhatja.

A díj alapításának célja, hogy élénkítse a kiállításrendezésről kialakult kritikai gondolkodást; elismerje azt az erőfeszítést, melyet a térbeli szerzői munka jelent; ráirányítsa a figyelmet a kísérletező kezdeményezésekre; hangsúlyozza az intellektuális befogadás mellett az érzékenységet és a játékosságot is – melyek Jerger Krisztina kiállításrendezői munkájában oly fontos és hatásos elemek voltak. Ebből a szempontból izgalmas a művek, a tér és a látvány értelmező hangolása, a rendező és a befogadó közötti aktív kapcsolat, de nemcsak intellektuális, hanem érzéki és érzelmi szinten egyaránt. A díj támogatja az olyan kutatói és alkotói szemléletet is, amely az uralkodó trendektől eltérő kiállításokat eredményez.

 

A díj gondolati háttere

A Jerger Krisztina-díj missziójában és gondolati terében roppant fontos a személyesség és a személyes interpretáció – mint rendezői attitűd. Az alkotókkal kialakított közvetlen kapcsolat, amely arra az alkotófolyamatra is képes reflektálni, amelyben a művek születnek. Jerger Krisztina úgy tekintett a kiállításrendezőre, a kurátorra, mint „befoglaló formára, a kiállításra, mint koreográfiára amelyben fontosak a dramaturgiai elemek: a ritmus, a hangsúlyok és a csúcspontok. Krisztina megközelítésében a kurátor – bár ezt a fogalmat csak nagyon ritkán használta – nem saját magának készít kiállítást, hanem „expresszív világokat” teremt mások számára. Minden munkájában kiemelte a térformálás fontosságát: azt, hogy a látvány segíti a néző dolgát a kiállítótérben. Referenciái gyakran származtak a színház és más performatív műfajok területéről. A műtárgyközpontúság mellett intenzíven érvelt a hely karaktere és a vizuális érzékenyítés gyakorlata mellett. Szerette, ha a látogatók aktívan használják a kiállítóteret, a mozgást és a térbeli viszonyok alakítását a befogadás részévé teszik. Ez akkor lehetséges, ha a kurátor helyeket, embereket és lehetőségeket köt össze, ezzel létrehozza a vizuális empátia roppant széles spektrumát. Így az egyes alkotások műévezete mellett a kiállítás mint mű is a fókuszba kerül.

 

A Jerger Krisztina-díj mint tárgy

A Jerger Krisztina-díjat és a díjjal összefüggő arculatot Lepsényi Imre tervezte. A díjtárgy két, talán legfontosabb eleme, a Krisztinától származó szavakba öntött gondolatok és az ünneplés.

„Olyan díjtárgyat szerettem volna tervezni, ami a szellemet ünnepli. Azt a szellemet, amely Krisztina esetében a műtárgyakat, a teret, a látványt és a dramaturgiát rendezte. Betűk törnek a magasba, amelyek Krisztina jellegzetesen erős kijelentéseit hordozzák, alulról felfele, kívülről befele csavarodva: Nem minden mű jó / A kurátor mint befoglaló forma / Csúcspont, súlypont, dramaturgia. A nyertesnek biztosan nem lesz rá szüksége, de ez a három rövid idézet – és így a díjtárgy is – önmagában egy mini kalauz a műtárgyakkal való munkához.
Amennyire a lényeg állandó annyira fontos az innováció, az irányelvek kortárs értelmezése. A díjtárgy 3D nyomtatással készül, minden évben más anyagból és kivitelezéssel. ” (Lepsényi Imre)

A díjtárgyat Dénes Nóra fotózta.

Az alapítók és a kurátorok

Mint minden díj, a Jerger Krisztina-díj értelemszerűen szubjektív is. Kifejezi az alapító – Jerger Krisztina hagyatékát őrző, rendszerező és feldolgozó – Jászi Galéria törekvéseit, az alapítást támogató barátok és kollégák, Kovalovszky Márta, Korniss Péter, Féner Tamás és Rényi András gondolkodását ugyanúgy, mint a díj kuratóriumában dolgozó szakemberek, Frazon Zsófia, Izinger Katalin és Százados László szemléletét és elkötelezettségét. Abban minden résztvevő egyetért, hogy a kortárs művészeti színtéren szükséges a kiállításrendezői munkákról érdemben gondolkodni, eredményeit elismerni.

Az alapítók, az együttműködők és a kurátorok ezúton is köszönik a család támogató hozzáállását.